!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Boulespelet hösten 2018 med ny starttid: 17:00 from 26/9

Publicerad: 2018-09-20 | Uppdaterad: 2018-09-20

Fr o m onsdag 26 september  börjar vi spela kl. 17:00 för att utnyttja dagsljuset och få tid mer efterföljande samkväm.

Som vanligt spelar vi på grusplan utanför Puls & Träning.

 Alla intresserade är välkomna!

Jag, Rolf Brewitz, tar med föreningens bouleklot.

Kallelse till extra föreningsstämma 25 september 2018

Publicerad: 2018-09-11 | Uppdaterad: 2018-09-11

Kallelse

Medlemmarna i Brf. Sjöstadshamnen kallas till extra föreningsstämma den 25 spetember 2018 kl. 19.00.
Plats: Kajutan, Henriksdalsallen 34, 120 71 Stockholm

Dagordning för stämman

 1. Upprättande av röstlängd
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Anmälan av ordförandes val av sekreterare
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer, tillika rösträknare, att jämte ordförande
  justera protokollet
 6. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 7. Slutligt fastställande av tidigare godkänd stadgeändring
 8. Avslutning

Bilaga: Förslag till stadgeändring.


Efter avslutad stämma svarar styrelsen på frågor från medlemmarna.

Vid stämman har medlem en röst. Ägs bostadsrätten av fler personer gemensamt har de tillsammans en röst. Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Medlem kan utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet får endast företräda en medlem. Fullmakt krävs. Medlem kan inte vara juridisk person.

Varmt välkomna!
Styrelsen
2018-09-10

Dokument

Stadgar för uppdatering 2018.pdf 2018-09-11
Kallelse till extra stämma 2018-09-25.pdf 2018-09-11

Nu spelar vi boule igen - 18.00 onsdagar

Publicerad: 2018-08-25 | Uppdaterad: 2018-08-25

Nu börjar den riktiga sommarvärmen att avta. Då är det dags att vi som gillar att träffas, spela boule och ibland avsluta med något gott att dricka och ev. äta att börja spela boule igen!

Fr.o.m. onsdag 29 augusti spelar vi på grusplan utanför Puls & Träning.
Hoppas att vi blir så många att vi kan fortsätta med vårt spännande spel.

Alla intresserade är välkomna!

Jag, Rolf Brewitz, tar med föreningens bouleklot.

Hammarby Sjöstad 2.0

Publicerad: 2018-06-20 | Uppdaterad: 2018-06-20

Här kommer en tidning i digital form som precis har delats ut till samtliga hushåll i Hammarby Sjöstad. Vi berättar om de initiativ som ElectriCITY och Sjöstadsföreningen aktivt bedriver i Sjöstaden och vad vi som privatpersoner måste tänka på för att nå klimatmålet på ett och ett halvt ton koldioxidutsläpp per år. Hämta PDF.

Trevlig läsning önskar 

Jörgen Lööf & Rickard Dahlstrand, ElectriCITY

Vecka 19: Installation av vindskydd

Publicerad: 2018-04-22 | Uppdaterad: 2018-04-22

Mellan 7-9 maj har vi hantverkare i föreningen som ska installera vindskydd på balkongerna.

 • Måndag 7/5 transport av material upp till de aktuella lägenheterna, plus ev. start av installation om tiden så tillåter.
 • Tisdag 8/5 installation.
 • Onsdag 9/5 installation.

Installationen kommer medföra störningar eftersom man kommer att borra i betong.

Installation av kylanläggning hos Puls & Träning

Publicerad: 2018-04-14 | Uppdaterad: 2018-04-15

Puls &Träning har meddelat att de avser påbörja installationen av den planerade kylanläggningen den 16 april. Installationen kommer att ta några dagar i anspråk.

Installationen kommer eventuellt medföra störningar eftersom man kommer att borra i betongväggar.

Två delar av anläggningen installeras P & T:s lokaler och en del del i garaget.

Styrelserna för föreningen och samfälligheten har godkänt installationen.

Styrelsen/DE

Fler sängplatser i Kajutan

Publicerad: 2018-03-26 | Uppdaterad: 2018-03-28

Nu finns det möjlighet för 4 personer att övernatta i Kajutan.

Eftersom det har efterfrågats ytterligare sängplatser har vi köpt två extrasängar som finns i förrådet utanför Kajutan. Sängkläder, kuddar och täcken till dessa sängar får var och en hålla med själva.

Vi har dessutom fräschat upp fåtöljerna med hjälp av avtagbar klädsel som är tvättbar, samt köpt en liten matta till badrummet. Varje hyresgäst är därmed ansvarig att tvätta fåtöljklädsel eller matta om de blir smutsiga.

Hälsningar
Styrelsen Anna Brewitz

Dokument

Kajutan hyresavtal 2018-03-06.pdf 2018-03-17

Hyresavtal Kajutan

Publicerad: 2018-03-17 | Uppdaterad: 2018-03-17

För att underlätta administrationen vid uthyrningen av Kajutan använder vi ett "Hyresavtal" som gäller från nu och tillsvidare.

Detta innebär att ni inte behöver skriva på ett nytt avtal varje gång ni hyr Kajutan. Avtaletet finns att hämta nedan.

Vi ber er, som avser att hyra Kajutan, att skriva på avtalet och returnera det i 2 ex.till föreningens brevfack Henriksdalsallén 34. Ni får tillbaka 1 ex. påskrivet av styrelsen.

Bokning och nyckelhantering sker som tidigare.

Dokument

Kajutan hyresavtal 2018-03-06.pdf 2018-03-17

Inbrott i garaget

Publicerad: 2018-02-16 | Uppdaterad: 2018-02-16

Trots övervakningskameror stals en bil i garaget natten till den 14 februari. Tjuvarna tog sig in via nödingången vid sidan av garageporten.

Låset har bytts ut idag. Polisutredning pågår.

2018-02-16
Brf. Sjöstadshamnen
Styrelsen/D.E.

Lägenhetsnycklar

Publicerad: 2018-02-15 | Uppdaterad: 2018-02-18

Vår nyckelleverantör är CERTEGO (f.d. SweSafe). I bostadspärmen som tillhör din lägenhet behöver du uppdatera med följande uppgifter:

CERTEGO AB
Västberga Alle 5
126 30 Hägersten
Telefon 08 588 155 00

Kameraövervakning i garaget

Publicerad: 2017-12-16 | Uppdaterad: 2017-12-16

Övervakningskameror har installerats i Östra Garaget för att förebygga inbrott i och skadegörelse på bilar. Fram till kamerainstallationen har under åren inträffat 9 inbrott i garaget. Vid inbrotten har hjul, rattar, databoxar och växelspaks knoppar stulits. Vid flera tillfällen har rutor krossats.

Motivet till installationen av övervakningskameror är att öka tryggheten och inte att övervaka behöriga som vistas i garaget.

Kamerorna spelar in när någon rör sig i garaget. Inspelningen lagras i 60 dagar och raderas därefter.

Styrelsen har utsett 6 personer med behörighet att ta fram uppgifter från inspelningarna när det har inträffat inbrott. Vid varje genomgång av inspelat material skall alltid två behöriga göra det tillsammans. Den information som finns om inbrottet kommer att överlämnas till Polisen för åtgärd.

Styrelsen Hammarbyverken SFF
2017-12-15

Övervakningskameror i garaget

Publicerad: 2017-10-27 | Uppdaterad: 2017-10-27

Styrelsen för Hammarbyverken Samfällighetsförening har meddelat att de beslutat att installera övervakningskameror i vårt garage i avsikt att förhindra framtida inbrott.

Projektet finansieras solidarisk av andelsägarna i föreningen.


Installationen påbörjas den 2 november 2017 och beräknas vara avslutad den 7 november 2017. Endast 2 bilar behöver flyttas under installationstiden. Berörda bilägare är informerade.


Ny dekaler kommer att sättas upp. Mer information kommer att finnas på samfällighetens webbplats.

Brf. Sjöstadshamnen
Styrelsen/DE
2017-10- 27

Vindskydd, senaste nytt

Publicerad: 2017-10-27 | Uppdaterad: 2017-10-27

Överenskommelsen mellan Brf Sjöstadshamnen och leverantören ErgoSafe AB är nu signerad.

Två referensinstallationer kommer genomföras på Jan Inghes torg 30, prelimärt i slutet av november 2017.

Om tidplanen håller, kommer styrelsen att kalla till ett informationsmöte inkl. demonstration i början av december. Prisvillkor och frågor om avtal kommer då att presenteras.


Medlemmar som därefter beslutar att installera vindskydd tecknar avtal dels med Brf Sjöstadshamnen, dels med ErgoSafe AB.
Installationen av de beställda vindskydden kan preliminärt påbörjas under mars/april 2018.


Ev. frågor kan ställas till:


Brf. Sjöstadshamnen
Styrelsen/DE,LG,SL
2017-10- 25