!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Inbrott i garaget

Publicerad: 2018-02-16
Uppdaterad: 2018-02-16

Trots övervakningskameror stals en bil i garaget natten till den 14 februari. Tjuvarna tog sig in via nödingången vid sidan av garageporten.

Låset har bytts ut idag. Polisutredning pågår.

2018-02-16
Brf. Sjöstadshamnen
Styrelsen/D.E.

Utskriftvänlig version

Lägenhetsnycklar

Publicerad: 2018-02-15
Uppdaterad: 2018-02-18

Vår nyckelleverantör är CERTEGO (f.d. SweSafe). I bostadspärmen som tillhör din lägenhet behöver du uppdatera med följande uppgifter:

CERTEGO AB
Västberga Alle 5
126 30 Hägersten
Telefon 08 588 155 00

Utskriftvänlig version

Föreningsstämma 2018

Publicerad: 2018-02-05
Uppdaterad: 2018-02-05

Föreningstämman kommer att hållas den 8 maj 2018. Vi har bokat Föreningslokalen Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm. Formell kallelse kommer att distribueras senare.

 Vi vill göra er uppmärksamma på att:

”Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars 2018.” (§ 19 i föreningens stadgar) 

Brf. Sjöstadshamnen
För styrelsen/D.E.

Utskriftvänlig version

Kameraövervakning i garaget

Publicerad: 2017-12-16
Uppdaterad: 2017-12-16

Övervakningskameror har installerats i Östra Garaget för att förebygga inbrott i och skadegörelse på bilar. Fram till kamerainstallationen har under åren inträffat 9 inbrott i garaget. Vid inbrotten har hjul, rattar, databoxar och växelspaks knoppar stulits. Vid flera tillfällen har rutor krossats.

Motivet till installationen av övervakningskameror är att öka tryggheten och inte att övervaka behöriga som vistas i garaget.

Kamerorna spelar in när någon rör sig i garaget. Inspelningen lagras i 60 dagar och raderas därefter.

Styrelsen har utsett 6 personer med behörighet att ta fram uppgifter från inspelningarna när det har inträffat inbrott. Vid varje genomgång av inspelat material skall alltid två behöriga göra det tillsammans. Den information som finns om inbrottet kommer att överlämnas till Polisen för åtgärd.

Styrelsen Hammarbyverken SFF
2017-12-15

Utskriftvänlig version

Övervakningskameror i garaget

Publicerad: 2017-10-27
Uppdaterad: 2017-10-27

Styrelsen för Hammarbyverken Samfällighetsförening har meddelat att de beslutat att installera övervakningskameror i vårt garage i avsikt att förhindra framtida inbrott.

Projektet finansieras solidarisk av andelsägarna i föreningen.


Installationen påbörjas den 2 november 2017 och beräknas vara avslutad den 7 november 2017. Endast 2 bilar behöver flyttas under installationstiden. Berörda bilägare är informerade.


Ny dekaler kommer att sättas upp. Mer information kommer att finnas på samfällighetens webbplats.

Brf. Sjöstadshamnen
Styrelsen/DE
2017-10- 27

Utskriftvänlig version

Vindskydd, senaste nytt

Publicerad: 2017-10-27
Uppdaterad: 2017-10-27

Överenskommelsen mellan Brf Sjöstadshamnen och leverantören ErgoSafe AB är nu signerad.

Två referensinstallationer kommer genomföras på Jan Inghes torg 30, prelimärt i slutet av november 2017.

Om tidplanen håller, kommer styrelsen att kalla till ett informationsmöte inkl. demonstration i början av december. Prisvillkor och frågor om avtal kommer då att presenteras.


Medlemmar som därefter beslutar att installera vindskydd tecknar avtal dels med Brf Sjöstadshamnen, dels med ErgoSafe AB.
Installationen av de beställda vindskydden kan preliminärt påbörjas under mars/april 2018.


Ev. frågor kan ställas till:


Brf. Sjöstadshamnen
Styrelsen/DE,LG,SL
2017-10- 25

Utskriftvänlig version

Vindskydd

Publicerad: 2017-09-10
Uppdaterad: 2017-09-10

Nu kan vi meddela att stadsbyggnadskontoret har bekräftat, att vindskydd enligt den design och konstruktion styrelsen beslutat godkänna, inte kräver byggnadslov. 
 
Styrelsen har därför beslutat att processen gällande installation av vindskydd kommer att genomföras enligt följande:
  • En installation kommer att genomföras på två balkonger på Jan Inges Torg 30. Preliminär tidsplan okt/nov 2017.
  • Samtliga medlemmar kommer därefter att inbjudas till visningar av de installerade vindskydden.
  • De medlemmar som därefter beslutar att installera vindskydd på sina balkonger tecknar avtal med dels Brf Sjöstadshamnen, dels med leverantören. Avtalet med vår bostadsrättsförening är under utarbetande och kommer att presenteras separat.
  • Installationen av de beställda vindskydden kommer preliminärt att påbörjas mars/april 2018.
  • Ev. frågor kan ställas till Lars Gunneflo på telefon 070-950 63 44 alt. lars@gunneflo.se
2017-09-07
Styrelsen
Utskriftvänlig version

Boule onsdag 6 september

Publicerad: 2017-09-07
Uppdaterad: 2017-09-07

Se vårt fotoalbum från onsdagens boule och mingel >>

Utskriftvänlig version

Isoleringsmaterial i våra fastigheter

Publicerad: 2017-07-05
Uppdaterad: 2017-07-05

Med anledning av brandkatastrofen i London har jag kontrollerat vilket isoleringsmaterial som använts i våra två fastigheter. Jag har läst i den dokumentation som vi har erhållet från JM. Enligt dokumentationen är fastigheterna isolerade med mineralull vilket är obrännbart.

För säkerhets skull har jag varit i kontakt med JM som bekräftar ovanstående.

För styrelsen
Dan Ekman

Utskriftvänlig version