!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning

Valberedningen har en viktig roll i föreningen.

Om du har förslag på medlemmar som kan jobba i styrelsen eller om du själv är intresserad så kontakta valberedningen i god tid inför stämman i maj nästa år.

På stämman 2018 valdes följande personer:

Thorbjörn Högberg, Henriksdalsallén 34 (sammankallande)
thorbjorn_hogberg@hotmail.com

Åke Rosendal, Henriksdalsallén 34
rosendal@mac.com

Ewa Kjellegård, Henriksdalsallén 36